Software Hakelsoft

Software Hakelsoft

hakelsoft-p - výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2

hakelsoft-g - výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2

hakelsoft-g3D - výpočet valivé koule v prostředí 3D dle ČSN EN 62305-3 ed.2

hakelsoft-t - výpočet dostatečné vzdálenosti a ochranného úhlu dle ČSN EN 62305-3 ed.2

VŠECHNY VERZE SOFTWARU JSOU ZDARMA

Kontaktujte nás

Co je Hakelsoft?

SOFTWARY HAKELSOFT

Softwary hakelsoft® vyvinuté společností HAKEL jsou programy provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2. Jejich úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta. Přestože nabízí spoustu užitečných vodítek, teprve v rukou kvalifikovaného odborníka se stanou skutečně silným nástrojem.

  •    hakelsoft-p            – výpočet rizik
  •    hakelsoft-g             – výpočet valivé koule
  •    hakelsoft-g3D        – výpočet valivé koule v prostředí 3D
  •    hakelsoft-t              – výpočty dostatečné vzdálenosti a ochranného úhlu

hakelsoft-p –  software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2

Software hakelsoft-p je navržen podle normy ČSN EN 62305-2 ed.2 a respektuje všechny požadavky této normy. Na začátku výpočtu je nutné si uvědomit, která rizika budeme uvažovat. Rizika klasifikujeme:  R1 až R4. R1 je riziko ztrát na lidských životech, R2 je riziko ztrát na veřejných službách, R3 je riziko ztrát na kulturním dědictví, R4 je riziko ztrát ekonomický hodnot. V nabídce stavba si vybereme odpovídající typ budovy. Určíme sběrnou plochu, nebo základní tvar budovy. Dále činitel polohy, bouřkové dny (viz. mapa bouřkových dní) a na závěr vyplníme hlavičku stavby (jméno, druh, polohu atd.)

 obr1

Při prvním řešení zadáváme skutečný stav bez ochranných opatření, a to vstupující inženýrské sítě, zóny LPZ, které rozdělíme na vnitřní a vnější, včetně zadání parametrů pro zónu, připojení zařízení do zóny s vyhovující odolností a hladinou výdržných napětí a ztráty L1, L2, L3, L4. Pokud nechceme počítat některá z rizik R1 až R4, lze při výpočtu ztrát zadat „neuvažovat“. Dalším krokem je kontrola hodnot rizik, které jsme si zvolili. Je nutné sledovat hodnoty u jednotlivých rizik po dosazení ochranných opatření. Pokud nemá být provedeno ocenění nákladů na ztráty, je možné tento bod přeskočit, avšak pokud se pro něj rozhodneme, je potřeba nastavit požadovanou měnu a zadat všechny známé hodnoty požadované pro ocenění nákladů na ztráty. Software nám umožňuje vytvořit více řešení pro daný objekt, ve kterých můžeme dosadit různá ochranná opatření a na závěr si zvolíme to řešení, které je pro nás nejúčinnější a nejekonomičtější. Kvalitní výstup vypočítaného projektu je samozřejmostí a nově lze tisknout v různých formách obsahu.

Neznalost vede k nepřesným výsledkům, tudíž může dojít k nesprávnému zařazení do hladiny LPL a tím i k navržení nedostatečné ochrany. Následkem mohou být škody způsobené bleskem a přepětím nejen na stavbě, ale i na lidských životech.

hakelsoft-g – software pro výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2

Dalším softwarem, který firma HAKEL nabízí je hakelsoft-g, který slouží pro snadné určení chráněného prostoru budov, a to pomocí metody valící se koule. Tento software provádí veškeré výpočty ve 3D.

obr2obr3

Pro výpočet je třeba znát rozměry budovy, výšky jímačů a obvodového drátu. Dále zadáme okolní objekty, které ovlivňují počítanou stavbu.  Software umožňuje vložení map, tyto mapy se po vložení natočí tak, aby objekt byl rovnoběžně se zadávacím polem. Průhlednost této mapy je nastavitelná, aby byl zvýrazněn vypočtený chráněný prostor. Tento software počítá s přesností až na 0,5 m vzdálenosti středů valících se koulí. Jeho výhodou jsou výstupy jak v podobě textu, tak i graficky. Takto vypočítaný projekt můžeme vytisknout ve 2D zobrazení a předat jako podklady pro další zpracování.

hakelsoft-g3D – software pro výpočet valivé koule v prostředí 3D dle ČSN EN 62305-3 ed.2

Jedním z dalších softwarů, který firma HAKEL nabízí je hakelsoft-g3D. Jeho přední výhodou oproti předchozí verzi je práce s nepravidelným tvarem budov. V CADU si nakreslíme libovolný tvar budovy, který následně vneseme do softwaru hakelsoft-g3D. Dále vnášíme ochranné opatření v podobě obvodového drátu, svodů a jímačů. Při práci software neustále provádí výpočty a vykresluje ochranný prostor. Výstup je v podobě textu, tak i graficky. Software slouží pro snadné určení chráněného prostoru budov, a to pomocí metody valící se koule. Tento software provádí veškeré výpočty ve 3D.

obr4

Pro výpočet je třeba znát základní rozměry stavby, výšku obvodového drátu, umístění svodů a jímačů včetně výšek. Po umístění jednotlivých ochranných opatření program vykreslí ochranný prostor. Software umožňuje vložení map, tyto mapy se po vložení natočí tak, aby objekt byl rovnoběžně se zadávacím polem a také opravovat měřítko a průhlednost mapy. Tento software počítá s přesností až na 0,5 m vzdálenosti středů valících se koulí. Takto vypočítaný projekt můžeme vytisknout ve 2D a 3D zobrazení a předat jako podklady pro další zpracování. Výstup je přesný a kvalitně graficky zpracovaný.

 obr5

hakelsoft-t – software pro výpočet dostatečné vzdálenosti a ochranného úhlu dle ČSN EN 62305-3 ed.2

Posledním z řady softwarů je software hakelsoft-t, který slouží k výpočtu dostatečné vzdálenosti – soustavy mnoha svodů, výpočtu dostatečné vzdálenosti (i pro šikmé střechy s jímačem na hřebeni) a výpočet ochranného úhlu, včetně propadu valící se koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2. Provedené výstupy a výpočty je možné vytisknout.

obr6 obr7 obr8

Údaje
Mám zájem o

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Sídlo firmy

HAKEL spol. s r. o.
Bří Štefanů 980
500 03 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 62028006
DIČ: CZ62028006

Telefon +420 494 942 314
E-mail info@hakel.com
Copyright HAKEL Ltd. 2021